Error Printing, LPR Communication Failed, Can Not Ping Printer, SNMP Communication Failed
0

IAUG - Battelle D 154
HP LaserJet 4250DTN - PCL6
HP LaserJet 4250 PCL 6
ipp://printarves1.unige.ch/ipp/PA-BATD154-HP4250
NetWare IA32

   Windows 2000HP LaserJet 4250 PCL 6
   LinuxHP LaserJet 4250 Postscript (recommended)
   Windows XPHP LaserJet 4250 PCL 6HP4250DTN-PCL6